16 svi

U KŠC-u „Don Bosco“ Žepče, 13. svibnja 2022. g.  Centar za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta održao je edukaciju za sve djelatnike našega Centra pod nazivom  “Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi“ – Modul 1 – Uvod u zaštitu i dobrobit djece i ranjivih osoba. 

Na početku je don Ivan Širić izrazio dobrodošlicu predavačima i svim sudionicima te napravio kratki motivacijski uvod u radionicu. Voditelji edukacije bili su mr.sc. Marina Šijaković i doc. dr. Josip Bošnjaković s Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji su ukratko predstavili rad spomenutog Centra.

Prvo predavanje naziva „Dostojanstvo čovjeka – interdisciplinarni pristup“ održao je doc. dr. Bošnjaković, a naglasak je stavio na to da je čovjek višedimenzionalno biće,  jedinstveno, stvoreno na sliku Božju koje cijeli život uči i oblikuje se.

Mr. sc. Šijaković  u drugom dijelu predavanja govorila je o temi „Nasilje nad ranjivim osobama – oblici i vrste zlostavljanja; posljedice zlostavljanja; prepoznavanje rizičnih i zaštitnih čimbenika“.  Tijekom ovog predavanja sudionici su mogli više  čuti o zlostavljanju i njihovim oblicima, posljedicama koje proizlaze iz tog oblika nasilja, prepoznavanju rizičnih i zaštitnih čimbenika, profilima žrtve i počinitelja te kako postupati u slučajevima prepoznatog zlostavljanja i zanemarivanja. Edukacija je sadržavala i rad po skupinama  u nekoliko  tematskih cjelina unutar kojih su sudionici imali priliku teorijska znanja primijeniti na stvarnim primjerima zlostavljanja  i na kraju svoje zaključke rada iznijeti pred svima.

Cilj je prvog modula ove edukacije omogućiti podizanje razine svijesti, povećanje osjetljivosti za prepoznavanje zlostavljanja i zanemarivanja djece i ranjivih osoba  uz konkretne upute o načinima postupanja kada se nasilje dogodi.

Na kraju su svi sudionici obogaćeni novim spoznajama i iskustvom dobili  potvrde o sudjelovanju u ovom edukativnom programu. 

Darija Klarić

Fotografije možete pogledati na poveznici:

Promicanje dobrobiti maloljetnih i ranjivih osoba u Katoličkoj Crkvi | 2022.

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis