Bakula, Matea – tajnica
Dragičević, Svjetlana – spremačica u učeničkom domu
Đuzel, Marina – kuharica u učeničkom domu
Jukić, Marijana – spremačica
Janja Babić – spremačica
Jukić, Marko – ložač
Lovrić, Zdenka – spremačica
Lovrić, Luca – kuharica
Lupić, Vitko – računovođa
Marinčić, Marica – perač i peglač rublja
Marinčić, Nada – spremačica
Papić, Dragan – domar

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis