Odgojnu zajednicu čine različite skupine: salezijanci, nastavnici, roditelji i učenici.

Salezijanci promiču identitet, upravljaju Centrom te animiraju djelatnosti.

Nastavnici i ostali djelatnici doprinose svojom stručnom i kršćanskom osposobljenošću dobrom funkcioniranju Centra. Vode računa da vlastitu osobnost i slobodu izbora usuglase s ciljevima predviđenim odgojnim projektom Centra te rade na trajnom osobnom usavršavanju. U dijalogu s roditeljima osjetljivi su za pojedinačne odgojno-obrazovne situacije učenika.

Roditelji su prvi odgojitelji svoje djece i Centar ih kao takve uvažava i prihvaća. Budući da je neizostavno poslanje Centra odgoj, roditelji uživaju sve privilegije u njegovu odgojnom projektu. Upisujući svoju djecu u Centar, roditelji prihvaćaju Statut Centra kao i sadržaje koje nudi.

Učenici prepoznaju i razvijaju osobne darove i odgovornosti.

Odgojna zajednica promiče obiteljsko ozračje, međusobno uvažavanje i susret osoba u odgojnom procesu. Zbog toga se vrijeme boravka u školi produžuje i izvan nastave. Osobe, prostor, vrijeme, odnosi, poučavanje, studij, različite aktivnosti doprinose ozračju ozbiljnosti, radosti i zauzetosti svih sudionika odgojnog procesa.

Leave a Comment

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis