Odgojni sustav našeg Centra jest don Boscov . On počiva na tri odgojna stupa: razumu, vjeri i ljubaznosti.

Razum se očituje:

 • kroz uvažavanje činjenice da je čovjek Božje stvorenje,
 • kroz prihvaćanje Božjih darova i usmjeravanje čovjeka prema Njegovoj zamisli,
 • kroz odbacuje utilitarističku viziju čovjeka i svijeta.

Ljubaznost se očituje:

 • kroz oratorijanski stil prihvaćanja,
 • kroz davanje prednosti mladima, osobito siromašnima,
 • kroz obiteljski duh,
 • kroz svakodnevnu strpljivost u radu.

Vjera se očituje:

 • kroz kršćansku kulturu u kojoj Gospodnji navještaj postaje mjerilo za kulturni rast i kršćansko dozrijevanje,
 • kroz trenutke slavlja Božjih i ljudskih ostvarenja.

Salezijanci i laici, koji djeluju u ovoj Ustanovi, nastavljaju don Boscovo djelo nastojeći ostati vjerni njegovom stilu, duhu i metodi odgoja.

Nastavnici i odgojitelji u svom odgojno-obrazovnom pristupu nastoje:

 • ići ususret učenicima vodeći računa o njihovim mogućnostima,
 • pomažu učenicima svladati poteškoće pri učenju,
 • razvijaju kod učenika svijest pripadnosti, pozitivnih odnosa, suradnje s kolegama i nastavnicima kao prvo iskustvo svijesti oko društvene odgovornosti i promicanja zajedničkog dobra,
 • nastoje objediniti kulturne i vjerske vrijednosti,
 • upućuju na vrijednosti Isusova evanđelja i na osobnoj i društvenoj razini.

Leave a Comment

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis