Darija Katić – knjižničarka
Vitko Lupić – računovođa
Dragica Ćurić – tajnica
Danijela Ivandić – kuharica
Marica Filipović – spremačica
Ruža Jukić – spremačica
Katarina Sović – spremačica
Nevenko Dragičević – domar
Nenad Perković – domar

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis