26 tra

Predsjednici i potpredsjednici razrednih odjela naše škole pohodili su Centar za mentalno zdravlje u Žepču u sklopu projekta Tjedan zdravlja. Učenici Opće gimnazije išli su u Centar 18. travnja, a 20. travnja posjetili su ga učenici TOŠ-a. Vodili su ih školski psiholozi Ivana Spajić i don Branko Bendra te ravnateljica Opće gimnazije Marjana Grlić.

Centar za mentalno zdravlje otvoren je u veljači tekuće godine u obnovljenim prostorijama Doma zdravlja, a djeluje još od 1998. pod imenom Centar za mentalnu rehabilitaciju. U posljednjih osam godina u BiH je otvoreno preko 70 centara za mentalno zdravlje uz financiranje švicarske vlade. Ovakvi centri jedna su od stvari po kojima BiH prednjači na Balkanu.

 Zadaće centra jesu prevencija i rehabilitacija pacijenata. Koriste se dvije terapije: okupacijska (druženje manje skupine pacijenata uz kreativne radionice i sl.) i koordinirana briga (ljudi koji imaju teže socijalne i/ili psihičke poteškoće uz potrebu liječenja medikamentima). Veliki problem pacijenata je i tzv. autostigma. Ljudi sami sebe smatraju izdvojenim iz društva zbog nekog blažeg poremećaja koji imaju.

Raspitali smo se i koji su to poremećaji naših vršnjaka srednjoškolaca. Najveći problem je depresija. Prošlogodišnje predavanje na temu depresije donijelo je ploda te se nekoliko srednjoškolaca javilo u Centar. Drugi su problemi anksioznost (poremećaj panike), fobije, obiteljski problemi, socijalni problemi i sl.

Zahvalni smo djelatnicima Centra na ljubaznom dočeku i predstavljanju. Nadamo se da smo nešto naučili u ovom Tjednu zdravlja i da ćemo to primijeniti u svakodnevnom životu.

Stjepan Jozinović, II.b OG

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis