04 velj

U četvrtak, 3. veljače, održan je redoviti mjesečni susret formacije mladih djelatnika KŠC-a. Sudionici susreta čuli su od ravnateljice gimnazije odgovore na pitanja o postupku ocjenjivanja i napredovanja početnika u nastavi, a ukazala se potreba pojašnjenja istih jer je uočeno dosta nejasnoća. U tom pogledu ravnateljica se osvrnula na važnost programiranja i planiranja gradiva, vođenja pedagoške dokumentacije, važnost nazočnosti u stručnim organima škole, prije svega u Nastavničkom vijeću i Razrednom vijeću, kao i  sudjelovanje u stručnim aktivima škole. Dodatne aktivnosti kao što su dodatna nastava, dopunska i školske sekcije također su u tom procesu jako važne. Na ovom susretu bila su pojašnjena i pitanja održavanja oglednog sata i ocjenjivanja učenika.

Darija Klarić

Fotografije možete pogledati na poveznici:

Mjesečna formacija mladih djelatnika | veljača 2022.

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis