10 ruj

U predvorju našeg Centra 10. rujna 2020. učenici svih razreda dobili su upute za korištenje Google učionice. Ovu web-uslugu predstavio je profesor Antun Perić uz pomoć nekoliko profesora Centra. 

Uvodni dio obuhvatio je postupak prijave na službene e-adrese dodijeljene učenicima. Kako su učenici samostalno prošli dio prijave, lako se moglo prijeći na bitnije stavke – korištenje i ponašanje u Google učionici. Učenici su mogli pratiti korake od prijavljivanja u predmet, rješavanja testova u određenom predmetu, korištenje kalendarom (u svrhu organiziranja i praćenja nadolazećih događaja, testova i sl.), korištenje Google diska, korištenje i sudjelovanje u Google meetu, rješavanja zadaća i učitavanje dokumenata kao i mnoge druge mogućnosti koje ova platforma nudi. Osim radnji koje obavljaju učenici unutar Google učionice, prof. Antun pokazao je i kako to sve izgleda i s druge strane. Objašnjeno je kako profesori mogu prilagođavati i dodjeljivati bodove za određene zadatke te pratiti sve učeničke aktivnosti unutar svoje virtualne učionice. Sve naizgled komplicirane radnje temeljito su prikazane u nekoliko jednostavnih i zanimljivih koraka kako bi korištenje Google učionice svima bilo što lakše i pristupačnije. 

Iako nam Google učionica pruža brojne mogućnosti, nadamo se kako ćemo je koristiti kao dopunu, a ne zamjenu redovitoj nastavi u školskim učionicama.

                                        Katarina Jukić,

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis