07 svi

Dragi učenici završnih odjela Opće gimnazije i Tehničko-obrtničke škole,

danas, na blagdan sv. Dominika Savija, zaštitnika djece i mladih,  otvaramo Natječaj za izbor učenika generacije. Natječaj će biti otvoren petnaest dana počevši od 6. svibnja 2020. godine.

Stoga pozivamo sve potencijalne kandidate da svoje prijave pošalju na e-adresu psihologa/pedagoga škole:

– učenici završnih odjela Opće gimnazije na e-adresu psihologinje: psiholog-gim@kscdonbosco.ba

– učenici završnih odjela Tehničko-obrtničke škole na e-adresu pedagoga: pedagog-tos@kscdonbosco.ba

Prijava mora sadržavati opširan životopis u kojemu ćete navesti, osim osnovnih informativnih podataka, razloge zbog kojih smatrate da ste pravi kandidat za učenika generacije. Dokaze o ostvarenim  postignućima zasad ne morate slati. Ako budu potrebni, tražit ćemo ih naknadno.

Iz Pravilnika o izboru učenika generacije izdvajamo nekoliko članaka koji vam mogu biti od koristi. Potpuni PRAVILNIK nalazi se na našoj web-stranici gdje ga možete iščitati u cijelosti.

Članak 2. (Opći uvjeti za izbor učenika generacije)

(1) Učenikom generacije završnog razreda može biti izabran onaj učenik koji ispunjava sljedeće opće uvjete:

  1. a) tijekom školovanja imao odličan uspjeh (minimalni uspjeh 4,5) i uzorno/primjerno vladanje u svim razredima;
  2. b) učenik koji je u školi u kojoj je kandidat za učenika generacije pohađao najmanje dvije (za srednje) ili četiri (za osnovne) posljednje godine školovanja;
  3. c) tijekom školovanja imao zapažene rezultate na natjecanjima i izvannastavnim aktivnostima u organizaciji Ministarstva obrazovanja, Pedagoškog zavoda županije, Pedagoškog vijeća Sustava, Škole i drugih nevladinih institucija i udruga koje se bave odgojem i obrazovanjem.

 

Članak 3. (Posebni uvjeti koji se vrjednuju prilikom izbora učenika generacije)

(1) Prilikom vrjednovanja za izbor učenika generacije u obzir se uzimaju rezultati postignuti u radu sekcija predviđenih Godišnjim programom rada u školi, natjecanjima u znanju i stvaralaštvu iz pojedinih nastavnih  predmeta i osvojene nagrade na natjecanjima, sudjelovanje i osvajanje nagrada na natjecanjima likovnog, glazbenog, jezičnog i tehničkog stvaralaštva, znanstvenim i kulturno-umjetničkim smotrama te sportskim aktivnostima provedenim u organizaciji škole, Sustava, Pedagoškog zavoda, Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i sporta županije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te općinskih, županijskih, entitetskih, državnih i međunarodnih organizacija koje se bave odgojem i obrazovanjem, a na kojima učenik nastupa predstavljajući školu.

 

Članak 4. (Oglas za izbor učenika generacije)

 (1) Pravo da bude izabran za učenika generacije ima svaki učenik završnog razreda koji ispunjava uvjete iz članka 2. i 3. ovog Pravilnika prijavljivanjem na oglas koji raspisuje Nastavničko vijeće škole najkasnije do 25. svibnja tekuće školske  godine. Uz prijavu na Oglas učenik treba napisati životopis u kojem treba obrazložiti po kojim elementima vrjednovanja, osim uspjeha, zadovoljava i može biti bodovan kao kandidat za učenika generacije. Razrednik/ca pomaže učeniku napisati prijavu na Oglas.

(2) Oglas iz stava (1) ovog članka raspisuje Nastavničko vijeće i objavljuje tajništvo škole na oglasnoj ploči. Oglas traje petnaest dana. Prijavu na Oglas može napraviti Odjeljenska zajednica na prijedlog razrednika.

 ODJELJAK  B ELEMENTI VRJEDNOVANJA

Članak 5. (Elementi za vrjednovanje)

(1) Kriteriji/elementi koji se vrjednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:

  1. a) opći uspjeh tijekom školovanja (osnovna škola i srednja škola – posljednje četiri godine odnosno tri godine za treći stupanj srednje škole)
  2. b) sudjelovanje i uspjeh na natjecanjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta, na revijama, smotrama, izložbama i sportskim natjecanjima
  3. c) sudjelovanje te postignuti rezultati i doprinosi u radu izvannastavnih aktivnosti, kreativno-istraživački rad i doprinos u radu sekcija škole
  4. d) izvanškolske aktivnosti i volonterski i/ili humanitarni rad
  5. e) sudjelovanje u radu škole i organa škole; rukovođenje razrednom zajednicom ili rukovođenje Vijećem učenika
  6. f) pohađanje paralelne osnovne/srednje (glazbene, baletske…) škole
  7. g) procjena Nastavničkog vijeća o pokazanim individualnim specifičnim karakternim osobinama i kompetencijama učenika/kandidata.

I za kraj, sretno svima. Ovo je samo jedna formalnost koju smo dužni obaviti. Svi ste vi neprocjenjivo vrijedni, stoga ovaj Pravilnik nije nikako mjerilo vaše vrijednosti. Radije se držite ovog puno jednostavnijeg koji nam je sveti Dominik ostavio: „Znaj da mi ovdje postižemo svetost tako što smo jako veseli. Moramo se samo čuvati grijeha kao velikog neprijatelja koji nam krade Božju milost i mir u srcu, ispunjavati naše obaveze i činiti djela milosrđa.“

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis