16 ožu

Cijenjeni učenici KŠC-a „Don Bosco“ u Žepču, sve vas srdačno pozdravljam. Kao što vam je već poznato, zbog pandemije koronavirusa nastava će se odvijati digitalnim putem. Slijedeći upute Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojske županije nastavno osoblje našeg Centra organizirat će konzultativnu nastavu uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U nastavku možete pronaći važne upute koje je potrebno slijediti kako bi se što bolje odvijala konzultativna nastava. Pozivamo sve učenike na odgovornost te da slijede upute i poštuju pravila kulturnog ponašanja u digitalnom svijetu.
Konzultativna nastava ostvarit će se uz korištenje osobnih e-mailova te, po dogovoru s profesorima, drugim kanalima društvenih komunikacija.

  • Svi će profesori, koristeći zajedničku e-mail adresu, slati učenicima na osobni e-mail sadržaje nastave. Materijali i radni zadatci bit će poslani na tjednoj bazi za svaki predmet, dok će materijali iz onih predmeta koje učenici imaju četiri puta tjedno biti poslani u dva navrata.
  • Nakon što su učenici zaprimili radne materijale i druge popratne sadržaje, dužni su pregledati materijale i prema zahtjevu profesora izvršite zadane ciljeve. Za sve upite vezane za materijale te lekcije javljate se profesoru na njegov osobni e-mail (ponavljam- na osobni e-mail) koji će biti u prilogu zadane lekcije ( brankobendra@gmail.com).
  • Vrijeme predviđeno za osobni rad učenika: ponedjeljak – petak od 7 i 45 do 13 sati.
  • Vrednovanje i praćenje osobnog rada učenika definirat će predmetni
  • U slučaju nejasnoća i mogućih pitanja učenik se može javiti, putem osobnog e-maila, dotičnom profesoru (ili neke druge komunikacijske platforme preko koje će se kolega staviti na raspolaganje) u vrijeme konzultacija koje će profesor naknadno odrediti.
  • Komunikacija putem Viber ili Whatsapp grupa? Ako je nužan ovaj vid komunikacije, neka se u dogovoru s razrednikom organizira Whatsapp ili Viber grupa razreda.
  • Za svako nepoštivanje bontona digitalnog svijeta (vrijeđanje, stavljanje neprimjerenih sadržaja jer pravila su ista kao u školi), može se dobiti odgovarajuća disciplinska mjera koja je predviđena pravilnikom.

Vodstvo Centra

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis