Antolović Bojan – profesor praktične nastave kuharstva
Antunović Marija– prof. matematike
Babić Andrea– prof. stručnih predmeta i praktične nastave agronomske struke
Bandić, Kristijan – prof. geografije
Barbarić, Brigita – prof. matematike
Barešić, Magdalena – prof. engleskog jezika i njemačkog jezika
Bakula, Martina – prof. stručnih predmeta elektro struke
Buljeta, Srećko – nastavnik praktične nastave strojarske struke
Đuzel, Suzana – prof. geografije i povijesti
Ezgeta Zelenka, Danijela – prof. stručnih predmeta ekonomske struke
Grozdić, Saša – prof. stručnih predmeta
Jozić, Ivana – prof. njemačkog jezika
Jozić, Kata – prof. stručnih predmeta strojarske struke
Jukić, Antonija – prof. stručnih predmeta i praktične nastave agronomske struke
Jukić, Marica – prof. biologije
Juranović, Frano – prof. stručnih predmeta strojarske struke
Kalaica, Mia – prof. fizike i računalstva
Klarić, Josip – prof. tjelesne i zdravstvene kulture
Kosić, Marija – prof. hrvatskog jezika i engleskog jezika
Kresić, Ivan – nastavnik praktične nastave strojarske struke
Lončar, Pavle – nastavnik praktične nastave strojarske struke
Lovrić, Dragan – nastavnik praktične nastave strojarske struke
Marijanović, Marta – prof. engleskog jezika
Marinčić, Niko – nastavnik praktične nastave elektro struke
Mostarac, Irena – prof. stručnih predmeta elektro struke
Nedić, Davor – prof. stručnih predmeta strojarske struke, računalstva i programiranja
Perić, Antun – prof. stručnih predmeta elektro struke
Perković, Slaven – prof. stručnih predmeta elektro struke
Perković, Ruža – prof. stručnih predmeta strojarske struke
Pranjić, Anita – prof. hrvatskog jezika
Ramljak, Kata – prof. vjeronauka
Ravnjak, Katarina – prof. stručnih predmeta i praktične nastave agronomske struke
Slišković, Tanja – prof. hrvatskog jezika
Spajić, Ivica – nastavnik praktične nastave elektro struke
Spajić, Marijan – odgajatelj u učeničkom domu i prof. vjeronauka
Tadić, Tanja – prof. engleskog jezika
Tadić, Ivana – prof. matematike
Tomas, Marko – prof. kemije
Tomić, Ana-Marija – prof. stručnih predmeta i praktične nastave agronomske struke
Veriga, Ivan – prof. vjeronauka
Vrbić, Mirjan – prof. tjelesne i zdravstvene kulture
Vrbić, Snježana – prof. njemačkog jezika
Zrno, Dragan – nastavnik praktične nastave strojarske struke
Živković, Mario prof. tjelesne i zdravstvene kulture

Leave a Comment

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis