Katolički školski centar ustanova je koju vode salezijanci Hrvatske salezijanske provincije sa sjedištem u Zagrebu.
U svom radu nadahnjuju se evanđeoskim vrijednostima kao i na djelu sv. Ivana Bosca, osnivača salezijanske družbe. Škola želi odgojiti nastojeći pomoći svakom svom učeniku da:

  • postigne humanističku i opće kulturalnu izobrazbu,
  • bude otvoren društvenim potrebama,
  • bude kršćanski zrela i slobodna osobnost.

Tri su bitne karakteristike ove Ustanove. Riječ je o školi, i to katoličkoj i salezijanskoj.

  • ŠKOLA: odgojna institucija koja promiče razvoj zdrave i uravnotežene osobnosti pod sljedećim vidovima: kulturološkim, osjećajnim, društvenim i duhovnim.
  • KATOLIČKA: vlasništvo je Katoličke crkve kojoj je prvotna zadaća evangelizacija. Nije katolička po tome što se u njoj izučava katolički vjeronauk, nego se njezin odgojni i kulturološki projekt temelji na kršćanskim vrijednostima koje postaju unutrašnja motivacija, nadahnjuju metodologiju, određuju ciljeve.
  • SALEZIJANSKA: vode je salezijanci, duhovni sinovi sv. Ivana Bosca koji je za mladiće svoga vremena darovao život nastojeći ih odgojiti  kao poštene građane i dobre kršćane.

Leave a Comment

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis