26 ožu

U srijedu, 23. ožujka  2022. godine, održan je susret učenika 3.d i 3. b odjela (instalatera centralnog grijanja i klimatizacije i zavarivača; elektroinstalatera i elektromehaničara) s voditeljicom Biroa rada općine Žepče gđom Biljanom Šišić. Na susretu je učenicima predstavljen Biro rada kao institucija, kratka povijest postojanja te koje su mu zadaće. Gđa Šišić  u svom je izlaganju  istaknula ciljeve ovog susreta – postupak prijave na Biro rada, prava koja se ostvaruju prijavom, očekivanja od prijavljenih itd. Također je istaknula da je prijava na Biro put pristupa tržištu rada i integracije u poslovni svijet te da Biro pruža i usluge posredovanja pri zapošljavanju, odnosno dovodi u vezu osobu koja traži posao s poslodavcem kojemu treba radnik. Ovim predavanjem želio se dati  i uvid u stanje nezaposlenih osoba na našoj općini te koja su zanimanja najtraženija danas. Istaknuto je da su zanimanja koja pohađaju naši učenici sada jako tražena na tržištu rada, što daje  nadu i ohrabrenje za lakše zapošljavanje. Po završetku susreta učenici su imali priliku postaviti pitanja koja su im nejasna u tom procesu od prijave do zaposlenja. Ovaj susret bio je koristan svima koji se nalaze na prekretnici završetka školovanja i ulaska u svijet tržišta rada.

Darija Klarić

Fotografije

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis