01 ožu

U srijedu, 27. veljače, za sve je profesore održana tematska sjednica „Ocjenjivanje i vrjednovanje“. Budući da je vrjednovanje učenika često težak zadatak, predavanje o tome kako što učinkovitije vrjednovati znanje održali su Branko Marijanović i Slavica Jukić.

Način na koji poučavamo, učimo i ocjenjujemo trebaju biti što sličniji i kretati se od jednostavnijijh zadataka prema složenijima. Profesor Branko te je procese predstavio kroz strukturu piramide koja osigurava stupnjevitost u radu. Piramidu učenja usporedio je s Freudovom i Maslovljevom piramidom u kojima nijedan dio piramide ne smije biti zanemaren. Na piramidi učenja polazi se od činjenica kako bi se kroz različite stupnjeve na kraju došlo do usvajanja sposobnosti koje omogućuju stvaranje nečeg novog. Holmesova ilustracija procesa učenja ili tzv. „three storey intellect“ najbolje prikazuje spomenuti proces. Na svim prikazanim piramidama važna je protočnost, što znači da ne smijemo zastati na jednoj razini, nego trebamo „šetati“ po piramidi. Dokazano je da se intelekt može mijenjati i iako se najbrže razvija u mladosti, razvoj ne prestaje ako se mozak stalno potiče. Kako bi se svatko mogao smjestiti na piramidi učenja, predavanja i testovi moraju pratiti strukturu piramide. Pri tome je važno da učenikova i učiteljeva procjena o stupnju piramide na kojem se učenik nalazi budu što sličnije. Na kraju svog izlaganja profesor Branko dao je i nekoliko primjera vlastitih testova te i na njima objasnio piramidalnu strukturu ocjenjivanja.

Profesorica Slavica Jukić govorila je o ocjenjivanju u području prirodnih znanosti, prirodnoznanstvenom pristupu kojem učenike treba poučiti kako bi mogli učiti otkrivanjem. Postupak ocjenjiavanja objasnila je prikazavši ocjenjivanje jedne laboratorijske vježbe. Pitanja u testu prate postupak kojim je vježba izvedena te učenici sami mogu procijeniti koliko su dobro usvojili korake izvođenja i dobiti uvid u vlastito svladavanje gradiva. Profesorica je također izdvojila neka pravila ocjenjivanja kao što su stvaranje ugodne atmosfere, pažljivo osmišljeni zadatci kojima se provjerava znanje te povezanost zadataka sa svakodnevnim životom.

Marija Kosić

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis