18 lis

Za sve koji se žele prijaviti na ovaj natječaj u prilogu se nalaze tekst natječaja, izjavni i prijavni obrazac.

Natječaj

Obrazac izjave

Prijavni obrazac

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis