15 ožu

Hrvatski je bio razlog naših stradanja i naše utočište. Hrvatski je esencija naše prošlosti i zalog budućnosti, naš roditelj i naše potomstvo, bez jezika mi nismo, s njime mi jesmo i stoga je on naša jedinost i svetinja.       

(D. V.)

Kao što znate, hrvatski je jezik prošao burna razvojna razdoblja jer su  mnogi željeli zatrti njegovu posebnost i njegov identitet. No, unatoč svim tim pritiscima i poteškoćama, hrvatski se jezik očuvao i preživio. Mi se ovih dana, od 11. do 17. ožujka 2016. godine, intenzivnije podsjećamo i ukazujemo na važnost našega hrvatskog jezika. Davne 1967. godine, točnije 11. ožujka, hrvatski jezikoslovci sastavili su Deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskoga jezika, a 13. ožujka Deklaraciju su prihvatile i potpisale sve hrvatske relevantne udruge i ustanove. U jugoslavenskim novinama za društvena i kulturna pitanja, Telegramu, 17. ožujka ta je ista Deklaracija i objavljena. Tražili su dvoje:

„1. Ustavnim propisom utvrditi jasnu i nedvojbenu jednakost i ravnopravnost četiriju književnih

jezika: slovenskoga, hrvatskoga, srpskoga, makedonskoga.”

 

„2. Potrebno je osigurati dosljednu primjenu hrvatskoga književnog jezika u školama, novinstvu,

javnom i političkom životu, na radiju i televiziji kad god se radi o hrvatskom stanovništvu, te da

službenici, nastavnici i javni radnici, bez obzira otkuda potjecali, službeno upotrebljavaju

književni jezik sredine u kojoj djeluju.”

Unatoč političkoj osudi, po zahtjevima za poštivanjem osnovnih prava hrvatskoga jezika i hrvatskoga naroda, Deklaracija je višestruko važan dokument, jedan od najvažnijih u povijesti hrvatskoga jezika. U spomen na ovaj događaj  svake godine u ožujku obilježavaju se Dani hrvatskoga jezika.

Ove godine i mi smo osmislili kratki i zanimljivi kviz znanja iz hrvatskoga jezika. Kviz će se održati u četvrtak, 17. ožujka 2016. godine, 7. školski sat u Oratoriju. Svi zainteresirani mogu doći te tako spojiti ugodno s korisnim!

Naši dobročinitelji

Logotip Hrvatski Caritas Logotip Renovabis